Informatie aanvragen

Kwaliteitsgarantie

Als team gaan we voor absolute kwaliteit. Dat zeggen we niet alleen, dat doen we ook. Ons hoveniersbedrijf is aangesloten bij de VHG. Daarmee kunt u rekenen op vakkundige aanleg of renovatie van uw tuin, deskundig advies en planmatig onderhoud.

Offerte

Dit wordt allemaal vastgelegd in een heldere, gedetailleerde offerte. U ontvangt deze samen met een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden van Branchevereniging VHG. En als er dan toch iets misgaat? Omdat u zaken doet met een VHG-hovenier, heeft u – wanneer uw klacht terecht is – op basis van deze voorwaarden de garantie dat fouten en schade worden hersteld.

VHG Garantiecertificaat

Wij staan volledig achter onze geleverde producten en diensten. Daarom ontvangt u bij oplevering van uw tuin een VHG-garantiecertificaat.

Kwaliteitsgarantie

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de door ons geleverde diensten?

  1. Meld uw klacht per mail of schriftelijk bij ons. Doe dit zo snel mogelijk nadat u deze heeft geconstateerd. Omschrijf uw klacht zo helder en volledig mogelijk.
  2. Klachten worden bij ons heel snel opgelost. Reactie volgt in ieder geval binnen vier weken. Eventueel laten we de klacht door derden onderzoeken. 
  3. Als de klacht niet in onderling overleg op te lossen is, kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Groen. U moet dit doen binnen 3 maanden nadat het geschil is ontstaan. 
  4. De Geschillencommissie Groen is onafhankelijk en onpartijdig. Deze commissie ontvangt graag alle informatie van u. Ook van de hovenier wordt informatie gevraagd.Zo nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in.
  5. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak.
  6. De uitspraak van De Geschillencommissie kan inhouden dat wij de herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Of dat u een schadevergoeding krijgt toegekend.
  7. De uitspraak van De Geschillencommissie is voor zowel ons als u bindend.
  8. Als u het niets eens bent met de uitspraak, kan de zaak binnen 2 maanden na de beslissing van De Geschillencommissie voorgelegd worden aan de rechter.
  9. Als wij de zaak niet door de rechter laten toetsen, of als de rechter ons niet in het gelijk stelt, dan moeten wij de uitspraak nakomen. Stichting Garantiefonds Groen staat hiervoor borg. Dit heet ook wel de ‘nakomingsgarantie’.
Aart Kous

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Aart Kous: 0342 474 465 aart@koushoveniers.nl
Lees meer over ons